Zakres usług
Prawo bankowe i rynków finansowych

W tym zakresie m.in.:

  • prowadzimy postępowania przed organami nadzoru finansowego,
  • świadczymy pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych,
  • opiniujemy oraz negocjujemy warunki umów kredytowych oraz umów finansowania,
  • sporządzamy projekty dokumentacji związanej z dokonywaniem transakcji finansowych,
  • udzielamy pomocy prawnej przy procesach emisyjnych akcji, obligacji,
  • doradzamy oraz sporządzamy opinie prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego.