Zakres usług
Egzekucja i sądowa windykacja należności

Kancelaria podejmuje szereg czynności, mających na celu odzyskanie należności od dłużników. W tym zakresie w szczególności:

  • prowadzimy działania mające na celu polubowne uzyskanie od dłużnika spłaty wierzytelności, sporządzamy wezwania do dobrowolnego wykonania zobowiązania, a także projekty porozumień o spłacie długu,
  • uczestniczymy w postępowaniach negocjacyjnych i mediacyjnych,
  • zapewniamy zastępstwo w postępowaniach sądowych zabezpieczających i egzekucyjnych (w tym z nieruchomości), a także w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużnika,
  • prowadzimy postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym (Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych) i innych rejestrach publicznych,
  • prowadzimy sprawy sądowe o wierzytelności pieniężne w postępowaniach nakazowych lub upominawczych,
  • przygotowujemy wnioski egzekucyjne do komornika, reprezentujemy wierzycieli lub dłużników w postępowaniach egzekucyjnych (cywilnych i administracyjnych) i monitorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego,
  • wszczynamy i prowadzimy postępowania w zakresie poniesienia przez członków zarządu odpowiedzialności za długi spółki,
  • sporządzamy projekty zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika celowo wyzbywającego się majątku.