Zakres usług
Prawo handowe i gospodarcze

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, organizacji pozarządowych lub innych jednostek, od ich utworzenia, przez bieżące kontakty gospodarcze, po ewentualną likwidację lub upadłość.

W zakresie prawa spółek m.in.:
 • przygotowujemy umowy spółek, statuty, akty założycielskie, regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne,
 • obsługujemy organy spółek: walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze i zarządy,
 • sporządzamy kompleksową dokumentację korporacyjną począwszy od pełnomocnictw, uchwał i protokołów, a kończąc na wnioskach do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • pomagamy w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw.
W zakresie inwestycji i umów m.in.:
 • prowadzimy obsługę inwestycji kapitałowych, w tym: nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, nabywanie i zbywanie mienia, połączeń, podziałów, przekształceń, koncentracji, restrukturyzacji, prywatyzacji,
 • doradzamy w zakresie kontraktów handlowych, standardowych i niestandardowych umów, w tym: porozumień pomiędzy wspólnikami, umów zbywania lub nabywania udziałów,
 • sporządzamy lub opiniujemy projekty umów, jak również wspieramy podczas negocjacji umów.
W pozostałym zakresie m.in.:
 • sporządzamy opinie prawne, memoranda, przeglądy i analizy (due diligence),
 • reprezentujemy w sporach sądowych, w szczególności gospodarczych oraz przed organami administracji,
 • sporządzamy pisma procesowe w sprawach gospodarczych, w tym m.in. pozwy o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników,
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego.