Zakres usług
Prawo konkurencji, ochrona konsumentów

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną spraw osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców, z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, obrotu konsumenckiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Pomoc prawna uwzględnia między innymi:
  • dochodzenie roszczeń z gwarancji i rękojmi,
  • reprezentację konsumentów w sprawach z związanych z odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową,
  • sprawy związane z umowami zawartymi poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość (np. przez Internet),
  • sprawy związane ze świadczeniem na rzecz konsumentów wszelkiego rodzaju usług, np. remontowych, bankowych, turystycznych, deweloperskich itd.,
  • sprawy umów z firmami prowadzącymi działalność w tzw. systemie argentyńskim, oferującymi kredyty, sprzedaż mieszkań, działek, samochodów,
  • zastępstwo przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach związanych z praktykami ograniczającymi konkurencję, koncentracją przedsiębiorców, praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, jak również w sporach sądowych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.