Zakres usług
Restrukturyzacja, postępowanie upadłościowe

W tym zakresie Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

  • doradztwo przy reorganizacji przedsiębiorstw,
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości (na zlecenie dłużnika bądź wierzyciela),
  • reprezentowanie dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
  • udział w negocjacjach dotyczących możliwości zawarcia układu,
  • badanie ryzyk grożących członkom organów spółek i kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.