Zasady współpracy
Forma i sposoby współpracy
W zależności od twoich potrzeb oferujemy ci:
  • współpracę doraźną – opartą na indywidualnym zleceniu sporządzenia pisma procesowego, opinii, memorandum, analizy prawnej, udzielenia doraźnej porady prawnej, udziału w negocjacjach lub wykonania innych czynności pomocy prawnej,
  • współpracę stałą – opartą na stałej obsłudze prawnej i różnych formach kontaktu z tobą lub twoimi pracownikami,
  • prowadzenie konkretnej sprawy przed sądem bądź stosownym organem,
  • mieszane modele współpracy.
W oparciu o wzajemne uzgodnienia, przewidujemy nadto:
  • bezpośrednie spotkania, a także świadczenie pomocy prawnej w biurze Kancelarii, w twojej firmie (w tym dyżury) lub w miejscu wskazanym przez ciebie,
  • prowadzenie obsługi prawnej również za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub wideokonferencji,
  • reprezentację w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych, oraz przy zawieraniu umów,
  • współpracę z innymi doradcami i twoimi pracownikami,
  • inne formy współpracy według twojej sugestii i życzenia.